Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Bàn ăn 1m3 + 6 ghế

10.500.000 
1 Bộ:              1 Bàn + 6 Ghế. Chất Liệu:      Khung gỗ  +

Bàn ăn đá 1m6 + 6 ghế

12.000.000 
1 Bộ:              1 Bàn + 6 Ghế. Chất Liệu:      Khung gỗ  +

Bàn ăn đá 1m6 + 6 ghế

12.000.000 
1 Bộ:              1 Bàn + 6 Ghế. Chất Liệu:      Khung gỗ  +

Bàn ăn đá 1m8 + 6 ghế

12.500.000 
1 Bộ:              1 Bàn + 6 Ghế. Chất Liệu:      Khung gỗ  +

Bàn ăn đá 1m8 + 6 hoặc 8 ghế

13.000.000 
1 Bộ:              1 Bàn + 6 Ghế. Chất Liệu:      Khung gỗ  +

Bàn ăn đá 1m8 +6 ghế

13.000.000 
1 Bộ:              1 Bàn + 6 Ghế. Chất Liệu:      Khung gỗ  +